Zarząd

2019 – 2020

Prezydent Mirosław Chwiejczak

V-ce Prezydent Włodzimierz Bentkowski

Sekretarz Andrzej Górski

Skarbnik Andrzej Bednarz

2018 – 2019

Prezydent Artur Suski

V-ce Prezydent Anna Kaczmarczyk

Sekretarz Andrzej Górski

Skarbnik Andrzej Bednarz

2017 – 2018

Prezydent Ryszard Łuczyn

V-ce Prezydent Anna Kaczmarczyk

Sekretarz Artur Suski

Skarbnik Dariusz Marciniewicz

2016 – 2017

Prezydent Anna Kaczmarczyk

V-ce Prezydent Tomasz Anasiewicz

Sekretarz Katarzyna Kowalska

Skarbnik Dariusz Marciniewicz